मंगळवार, २ ऑक्टोबर, २०१२

नवीन अध्याय

विकि वर संपादन करणारया इतर सदस्या सोबत चर्चे अंती, मला असे जानवले मराठी विकिला सर्वसमावेशक  बनवण्यासाठी नात्या गोत्यात नसणारी सदस्य प्रचालक होणे आवश्यक आहे. प्रचालक असा व्यक्ती पाहिजे ज्याला स्वताचे मत, विचार असतील.

मला ज्यांचे विचार पटत नाहीत, पण ज्यांच्या कडे स्वताचे विचार आहेत असे सदस्य  भीमरावमहावीरजोशीपाटील यांना प्रचालक करण्यासाठीचा प्रस्थाव आम्ही विकिपीडिया:कौल/प्रचालक येथे मांडला आहे.

महत्वाचा मुद्दा आम्ही केवळ एकाच मत आमच्या गटा कडून देणार, ज्यामुळे आमच्यात व सद्य प्रचालक गटातील विचारांचा फरक सर्वां समोर येईल, खर पहाता आमची सद्य मोहीम अश्या विचारां / प्रवृत्ति  विरुध्दच आहे.

आमचा विकी वरील प्रस्थाव खाली दिलेला आहे.सर्व समावेशकत्वाचा अभाव असलेल्या मराठी विकिपीडियाला सर्वांचा समावेश असलेला ज्ञानकोश बनवण्यासाठी तसेच सर्व समावेशकत्वाचा विचार करणारी प्रचालकांची नवी पिढी तयार करण्यासाठी नात्या गोत्यात न गुंतलेल्या व स्वतंत्र विचार असणाऱ्या प्रचालकांची आवश्यकता मराठी विकिपीडियाला आहे.

वरिल कारणांमुळे मी [[सदस्य:भीमरावमहावीरजोशीपाटील|भीमरावमहावीरजोशीपाटील]] यांचे नाव प्रचालक पदासाठी सुचवत आहे. आपले समर्थन देउन मराठी विकि  सर्व समावेशक करण्यासाठी ह्या पहिल्या पावलात आपण योगदान द्यावे हि नम्र विनंती.  

गुरुवार, २७ सप्टेंबर, २०१२

मराठी विकिपीडिया सुधार कार्यक्रम

मराठी विकिपीडिया सध्या काही नाती गाती जपणार्र्या लोकांच्या ताब्यात आहे. नात्या गोत्यात नासानार्र्या विकी सदस्यांना तेथून हुसकावून  लावले जाते.

मराठी विकिपीडिया वरील अनागोंदी कारभाराला वाचां फोडण्यासाठी मी हा ब्लॉग आज पासून सुरू करत आहे.

मराठी विकी वर नात्या गोत्यात नसनार्याचा आवाज दाबण्यासाठी अनेक तंत्राचा वापर होतो , त्यातील एक प्रकार म्हणजे आय.पी. ब्यान करणे.  ज्या मुळे सदस्य विकिवर लिहुच शकत नाही. असा प्रकार नात्या गोत्यातल्या लोका बद्दल होत नाही , ज्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे आज (२६/९/२०१२)  कहर  करणारा सदस्य Zadazadti ला केवळ तंबी देण्यात आली. सदस्य Zadazadti म्हणजे एक प्रशासक ह्या तोतया नावाने गोंधळ घालतो.

एवढेच नाहीतर मराठी विकिवर दुसर्या क्रमाकाचे योगदान असणार्र्या पण नात्या गोत्यात नसलेल्या एका सदस्याला ह्या लोकांनी कुटील कारस्थान करून हाकलून लावले.

ह्या ब्लोग वर अश्य्या कुटील कारस्थानी लोकांची माहिती, घटनांची माहिती तसेच मराठी विकिपीडिया नात्या गोत्यातून बाहेर काढुन खरोखरच मुक्त ज्ञानकोश बनवण्या बद्दल चर्चा करेल.

ह्या शिवाय जिमी  वेल्स तसेच इतर विकी पदाधिकार्यां पर्यंत हा आवाज पोहचवण्याचा प्रयत्न करेन (मुख्यत्वे इमेल इ.).